⅀ ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณสุรพจน์ พันธุมะบำรุง TINT190103770 Kerry-ems Jan 16, 2019 11:00 012019000002
คุณจงรักษ์ ประถมภาส TINT00310939 Kerry-ems Jan 14, 2019 11:00 012019000001
วราภรณ์ รักดีแข WALK000241452 Kerry-ems Dec 29, 2018 10:30 122018000004
Khanjana Suksom JMALN00008208 Kerry-ems Dec 26, 2018 11:30 122018000003
คุณ สุรพจน์ พันธุมะบำรุง TINT181202121 Kerry-ems Dec 11, 2018 14:15 122018000001
คุณ อิสริภารัชย์ รัชปิติโถคืน TINT181107267 Kerry-ems Nov 28, 2018 16:00 122018000002
คุณอนันชณัน ธนกฤต ED584241948TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2018 102018000003
นางบัวคำ ภูกิ่งผา RYVLN00001104 Kerry-ems Oct 09, 2018 102018000002
Supalak Hanchai RYVL000013084 Kerry-ems Oct 09, 2018 102018000001
อิสรีย์ พละสินธุ์เดชา TINT000177847 ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 25, 2018 092018000004
ธัญมน ศิริบุญฤทธิ์ TINT000159466 Kerry-ems Sep 10, 2018 14:02 092018000001
ชื่อลูกค้า : คุณสุรพจน์ พันธุมะบำรุง
Tracking number : TINT190103770
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019 11:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000002
ชื่อลูกค้า : คุณจงรักษ์ ประถมภาส
Tracking number : TINT00310939
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019 11:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000001
ชื่อลูกค้า : วราภรณ์ รักดีแข
Tracking number : WALK000241452
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 29, 2018 10:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000004
ชื่อลูกค้า : Khanjana Suksom
Tracking number : JMALN00008208
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 26, 2018 11:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000003
ชื่อลูกค้า : คุณ สุรพจน์ พันธุมะบำรุง
Tracking number : TINT181202121
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2018 14:15
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000001
ชื่อลูกค้า : คุณ อิสริภารัชย์ รัชปิติโถคืน
Tracking number : TINT181107267
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 28, 2018 16:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000002
ชื่อลูกค้า : คุณอนันชณัน ธนกฤต
Tracking number : ED584241948TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000003
ชื่อลูกค้า : นางบัวคำ ภูกิ่งผา
Tracking number : RYVLN00001104
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000002
ชื่อลูกค้า : Supalak Hanchai
Tracking number : RYVL000013084
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000001
ชื่อลูกค้า : อิสรีย์ พละสินธุ์เดชา
Tracking number : TINT000177847
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000004
ชื่อลูกค้า : ธัญมน ศิริบุญฤทธิ์
Tracking number : TINT000159466
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2018 14:02
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000001