⅀ ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณอนันชณัน ธนกฤต ED584241948TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-10-24 00:00:00 102018000003
นางบัวคำ ภูกิ่งผา RYVLN00001104 Kerry-ems 2018-10-09 00:00:00 102018000002
Supalak Hanchai RYVL000013084 Kerry-ems 2018-10-09 00:00:00 102018000001
อิสรีย์ พละสินธุ์เดชา TINT000177847 ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-09-25 00:00:00 092018000004
ธัญมน ศิริบุญฤทธิ์ TINT000159466 Kerry-ems 2018-09-10 14:02:00 092018000001
ชื่อลูกค้า : คุณอนันชณัน ธนกฤต
Tracking number : ED584241948TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000003
ชื่อลูกค้า : นางบัวคำ ภูกิ่งผา
Tracking number : RYVLN00001104
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000002
ชื่อลูกค้า : Supalak Hanchai
Tracking number : RYVL000013084
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-10-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000001
ชื่อลูกค้า : อิสรีย์ พละสินธุ์เดชา
Tracking number : TINT000177847
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000004
ชื่อลูกค้า : ธัญมน ศิริบุญฤทธิ์
Tracking number : TINT000159466
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-09-10 14:02:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000001