⅀ ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณกลอยใจ ทับหัวหนอง SSAN000375148 Kerry-ems Apr 22, 2019 042019000003
คุณวรรณา เพราะแก้ว SSAN000372349 Kerry-ems Apr 05, 2019 042019000002
ครูสุวรีย์ เปรมมงคล SSAN000372191 Kerry-ems Apr 05, 2019 042019000001
คุณวรรณา เพราะแก้ว RPTO00003365 Kerry-ems Mar 27, 2019 032019000005
คุณวรรณา เพราะแก้ว SSAN000367233 Kerry-ems Mar 12, 2019 13:00 032019000003
คุณณภิน ศรีธร SSANN00001725 Kerry-ems Mar 06, 2019 16:00 032019000002
คุณพัชรินทร์ ชะวงค์ใจสิงห์ SSAN000365643 Kerry-ems Mar 05, 2019 12:30 032019000001
คุณวรรณา เพราะแก้ว SSAN000364784 Kerry-ems Mar 02, 2019 09:50 022019000006
คุณบุษบา โสฤทธิ์ SSAN000364288 Kerry-ems Feb 28, 2019 12:55 022019000005
คุณบุษบา โสฤทธิ์ SSCBP00128420 Kerry-ems Feb 21, 2019 17:30 022019000004
คุณลัทธวัฒน์ ธทิพย์พัฒน์ SSCBP00128418 Kerry-ems Feb 21, 2019 17:30 022019000003
คุณวรรณา เพราะแก้ว SKOS190200969 Kerry-ems Feb 21, 2019 15:20 022019000002
คุณวรรณา เพราะแก้ว SSKP00253824 Kerry-ems Feb 20, 2019 16:15 022019000001
คุณวรรณา เพราะแก้ว JMAL000119561 Kerry-ems Jan 31, 2019 12:50 012019000010
คุณยุภาวดี แดงมี JMAL0001192788 Kerry-ems Jan 30, 2019 10:00 012019000009
คุณวรรณา เพราะแก้ว TINT000319774 Kerry-ems Jan 22, 2019 10:00 012019000006
คุณวรรณลิษา สงเกิดทอง (เนย) TINT000318010 Kerry-ems Jan 21, 2019 10:00 012019000005
คุณบุษบา โสฤทธิ์ TINT000318002 Kerry-ems Jan 21, 2019 10:00 012019000004
คุณกัญญารัตน์ มุ่งดี (พี่นุ้ย) TINT000317998 Kerry-ems Jan 21, 2019 10:00 012019000003
คุณสุรพจน์ พันธุมะบำรุง TINT190103770 Kerry-ems Jan 16, 2019 11:00 012019000002
คุณจงรักษ์ ประถมภาส TINT00310939 Kerry-ems Jan 14, 2019 11:00 012019000001
วราภรณ์ รักดีแข WALK000241452 Kerry-ems Dec 29, 2018 10:30 122018000004
Khanjana Suksom JMALN00008208 Kerry-ems Dec 26, 2018 11:30 122018000003
คุณ สุรพจน์ พันธุมะบำรุง TINT181202121 Kerry-ems Dec 11, 2018 14:15 122018000001
คุณ อิสริภารัชย์ รัชปิติโถคืน TINT181107267 Kerry-ems Nov 28, 2018 16:00 122018000002
คุณอนันชณัน ธนกฤต ED584241948TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 24, 2018 102018000003
นางบัวคำ ภูกิ่งผา RYVLN00001104 Kerry-ems Oct 09, 2018 102018000002
Supalak Hanchai RYVL000013084 Kerry-ems Oct 09, 2018 102018000001
อิสรีย์ พละสินธุ์เดชา TINT000177847 ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 25, 2018 092018000004
ธัญมน ศิริบุญฤทธิ์ TINT000159466 Kerry-ems Sep 10, 2018 14:02 092018000001
ชื่อลูกค้า : คุณกลอยใจ ทับหัวหนอง
Tracking number : SSAN000375148
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000003
ชื่อลูกค้า : คุณวรรณา เพราะแก้ว
Tracking number : SSAN000372349
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000002
ชื่อลูกค้า : ครูสุวรีย์ เปรมมงคล
Tracking number : SSAN000372191
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000001
ชื่อลูกค้า : คุณวรรณา เพราะแก้ว
Tracking number : RPTO00003365
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000005
ชื่อลูกค้า : คุณวรรณา เพราะแก้ว
Tracking number : SSAN000367233
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 12, 2019 13:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000003
ชื่อลูกค้า : คุณณภิน ศรีธร
Tracking number : SSANN00001725
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2019 16:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : คุณพัชรินทร์ ชะวงค์ใจสิงห์
Tracking number : SSAN000365643
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 05, 2019 12:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000001
ชื่อลูกค้า : คุณวรรณา เพราะแก้ว
Tracking number : SSAN000364784
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 02, 2019 09:50
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000006
ชื่อลูกค้า : คุณบุษบา โสฤทธิ์
Tracking number : SSAN000364288
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 28, 2019 12:55
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000005
ชื่อลูกค้า : คุณบุษบา โสฤทธิ์
Tracking number : SSCBP00128420
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 21, 2019 17:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000004
ชื่อลูกค้า : คุณลัทธวัฒน์ ธทิพย์พัฒน์
Tracking number : SSCBP00128418
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 21, 2019 17:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000003
ชื่อลูกค้า : คุณวรรณา เพราะแก้ว
Tracking number : SKOS190200969
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 21, 2019 15:20
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000002
ชื่อลูกค้า : คุณวรรณา เพราะแก้ว
Tracking number : SSKP00253824
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 20, 2019 16:15
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000001
ชื่อลูกค้า : คุณวรรณา เพราะแก้ว
Tracking number : JMAL000119561
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 31, 2019 12:50
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000010
ชื่อลูกค้า : คุณยุภาวดี แดงมี
Tracking number : JMAL0001192788
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2019 10:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000009
ชื่อลูกค้า : คุณวรรณา เพราะแก้ว
Tracking number : TINT000319774
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 22, 2019 10:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000006
ชื่อลูกค้า : คุณวรรณลิษา สงเกิดทอง (เนย)
Tracking number : TINT000318010
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2019 10:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000005
ชื่อลูกค้า : คุณบุษบา โสฤทธิ์
Tracking number : TINT000318002
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2019 10:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000004
ชื่อลูกค้า : คุณกัญญารัตน์ มุ่งดี (พี่นุ้ย)
Tracking number : TINT000317998
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2019 10:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000003
ชื่อลูกค้า : คุณสุรพจน์ พันธุมะบำรุง
Tracking number : TINT190103770
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019 11:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000002
ชื่อลูกค้า : คุณจงรักษ์ ประถมภาส
Tracking number : TINT00310939
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2019 11:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000001
ชื่อลูกค้า : วราภรณ์ รักดีแข
Tracking number : WALK000241452
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 29, 2018 10:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000004
ชื่อลูกค้า : Khanjana Suksom
Tracking number : JMALN00008208
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 26, 2018 11:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000003
ชื่อลูกค้า : คุณ สุรพจน์ พันธุมะบำรุง
Tracking number : TINT181202121
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2018 14:15
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000001
ชื่อลูกค้า : คุณ อิสริภารัชย์ รัชปิติโถคืน
Tracking number : TINT181107267
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 28, 2018 16:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000002
ชื่อลูกค้า : คุณอนันชณัน ธนกฤต
Tracking number : ED584241948TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000003
ชื่อลูกค้า : นางบัวคำ ภูกิ่งผา
Tracking number : RYVLN00001104
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000002
ชื่อลูกค้า : Supalak Hanchai
Tracking number : RYVL000013084
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000001
ชื่อลูกค้า : อิสรีย์ พละสินธุ์เดชา
Tracking number : TINT000177847
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000004
ชื่อลูกค้า : ธัญมน ศิริบุญฤทธิ์
Tracking number : TINT000159466
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2018 14:02
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000001