Pre-Order

SET สมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้า

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

หมวดหมู่ : Distributor

รายละเอียดสินค้า

การสมัครเป็นตัวแทนจะสมบูรณ์เมื่อมีการเปิดบิลครั้งแรก Set สมัครตัวแทนจำหน่าย 1,500 บาท จากราคาปกติ (1,740 บาท)

โอนเงินค่าสินค่า Set สมัครตัวแทนจำหน่ายที่

บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 609-2-25338-2 ชื่อบัญชี คุณลัทธวัฒน์ ธทิพย์พัฒน์

กรุณาแนบเอกสารการโอนเงินในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อการตรวจสอบ และเพื่อการออกรหัสโค้ทตัวแทนและส่งสินค้า

***รหัสโค้ทตัวแทน จะถูกส่งไปยัง E-MAIL และ LINE ที่ผู้สมัครได้ระบุเอาไว้***
***สินค้า จะถูกส่งไปยังที่อยู่ปัจจุบัน ที่ผู้สมัครได้ระบุเอาไว้*

สินค้า SET สมัครตัวแทนจำหน่ายประกอบด้วย

ข้าวกล้องงอกบดผง ชนิดชงดื่ม รสข้าวธรรมชาติ ตรา Lucky Rice 1 กระปุก

ข้าวกล้องงอกบดผง ชนิดชงดื่ม รสกาแฟ ตรา MRC Rice 1 กล่อง

ข้าวกล้องงอกบดผง ชนิดชงดื่ม รสเบอร์รี่ ตรา MRC Rice 1 กล่อง

ข้าวกล้องงอกบดผง ชนิดชงดื่ม รสเมล่อน ตรา MRC Rice 1 กล่อง

สินค้าเกี่ยวข้อง
ไม่มีสินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า