Pre-Order

Wholesale MRC Rice

หมวดสินค้าขายส่ง MRC Rice

รสชาติ Flavours

เมล่อน Melon เบอร์รี่ Berry กาแฟ Coffee

หมวดหมู่ : Wholesale

รายละเอียดสินค้า

ราคาสินค้าขายส่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งสินค้าจำนวนมากเพื่อนำไปขายต่อ หรือทานเองแบบระยะยาว เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

รายการสั่งซื้อแบบขายส่ง ขายส่งเป็นชุดตามจำนวนจะได้ราคาขายส่ง ไม่สามารถคละสินค้าได้

ตัวอย่างที่ 1 สั่งแยกรายการ

สั่ง เมล่อน 12 กล่อง ได้ราคาขายส่ง กล่องละ 300 บาท

สั่ง กาแฟ 12 กล่อง ได้ราคาขายส่ง กล่องละ 300 บาท

สั่ง เบอร์รี่ 12 กล่อง ได้ราคาขายส่ง กล่องละ 300 บาท

รวม 36 กล่อง ได้ราคาขายส่งกล่องละ 300 บาท

ตัวอย่างที่ 2 สั่งรายการเดียว

สั่ง กาแฟ 36 กล่อง ได้ราคาขายส่ง กล่องละ 280 บาท

รวม 36 กล่อง ได้ราคาขายส่งกล่องละ 280 บาท

***สินค้าขายส่ง Pre-Order จะทำการส่งถึงลูกค้า ภายใน 7 วัน ทำการนับจากวันที่ทำการโอนเงินค่าสินค้าเรียบร้อย***

สินค้าเกี่ยวข้อง
ไม่มีสินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า