⅀ สมัครตัวแทนจำหน่าย

กรุณาตรวจเช็คการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนทำการส่งข้อมูล

การสมัครเป็นตัวแทนจะสมบูรณ์เมื่อมีการเปิดบิลครั้งแรก Set สมัครตัวแทนจำหน่าย 1,500 บาท จากราคาปกติ (1,740 บาท)

Copy Url Link : http://bit.ly/2PjCQTQ เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการสั่งซื้อสินค้า Set สมัครตัวแทนจำหน่าย

หรือ เลือกหัวข้อ ⅀ Products Distributor เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการสั่งซื้อสินค้า Set สมัครตัวแทนจำหน่ายได้อีกช่องทาง

โอนเงินค่าสินค่า Set สมัครตัวแทนจำหน่ายที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 609-2-25338-2 ชื่อบัญชี คุณลัทธวัฒน์ ธทิพย์พัฒน์

กรุณาแนบเอกสารการโอนเงินในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อการตรวจสอบ และเพื่อการออกรหัสโค้ทตัวแทนและส่งสินค้า

***รหัสโค้ทตัวแทน จะถูกส่งไปยัง E-MAIL และ LINE ที่ผู้สมัครได้ระบุเอาไว้***
***สินค้า จะถูกส่งไปยังที่อยู่ปัจจุบัน ที่ผู้สมัครได้ระบุเอาไว้***
(รายละเอียดของรายได้ของตัวแทนจะส่งให้หลังจากตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน)

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB